Oplossingen voor een moderne, klantgerichte overheid

Meer doen met minder. Als partner van de overheid biedt AXI oplossingen aan voor de digitalisering van de interne en externe processen.

Naast onze focus op het digitaliseren van het financieel administratief beheer biedt AXI volgende oplossingen geënt op de overheid.

Digitaal

dossierbeheer

Informatisering van de operationele kerntaken

Business intelligence & prestatiemeting

AXI Case Management biedt medewerkers en leidinggevenden binnen de overheid een performante oplossing aan waarmee diverse dossiers (bv. subsidies, vergunningen, ombudsdiensten, inspecties, juridische dossiers …) in optimale omstandigheden kunnen worden behandeld en beheerd.

In het licht van federale, Vlaamse en Europese doelstellingen inzake digitalisering bekijkt de AXI Case Management oplossing de integrale informatieketen.

De oplossing omvat een intelligent digitaal loket en productiviteits-verhogende tools die kenniswerkers in het mid-office helpen om de instroom aan dossiers te beheersen en de datakwaliteit te bewaken. Bovendien faciliteert AXI Case Management administratieve vereenvoudiging via de ontsluiting van authentieke bronnen en gegevensuitwisseling.

AXI richt zich al 17 jaar op het informatiseren van operationele kerntaken binnen de (semi-)overheid en ketenautomatisering.

Om te voldoen aan de hoge kwaliteitseisen worden alle softwaretoepassingen projectmatig ontwikkeld met gebruik van PRINCE2 en SCRUM.

Mobile apps

AXI helpt bij de uitwerking van een mobiele strategie en de ontsluiting van bestaande business processen op mobile devices. Tijdens de ontwikkeling gaat extra aandacht naar integratie met centrale software systemen en security.
De apps kunnen geplaatst worden in een eigen business store of in de publieke app stores.

Om de publieke dienstverlening efficiënter te maken, is het aangewezen om de doelstellingen, streefwaarden en resultaten nauwgezet op te volgen.

Ten behoeve van de leidende ambtenaren maakt AXI de beoogde efficiëntieverhogingen meetbaar en auditeerbaar.

Software as a Service

 

OPLOSSINGEN VOOR DE DIGITALE OVERHEID

 

AXI focust op de ontwikkeling en de implementatie van innovatieve softwareoplossingen voor overheidsorganisaties.

De financiële ERP oplossing AXI Discovery helpt overheidsorganisaties om de financiële administratie efficiënter in te richten.